Πρόγραμμα Ημερίδας Λάρισας

Ωρα Διάρκεια Τίτλος Εισήγησης - Δράσης Εισηγητές
    Ενότητα Πρώτη  Κ. Τσολάκη
09:15 15' Χαιρετισμοί  ΠΘ - ΔΛ - ΛΛ
10:10 20' Αμυνα, Ναυτιλία, Γεωργία και Πολιτισμός στη Θεσσαλία: Βίοι παράλληλοι Κ. Χρηστίδης
09:50   Η Εθνική μας Αμυνα & Ασφάλεια στο Πλαίσιο των Περιοχικών Εξελίξεων Ε. Γεωργούσης
10:10 20' Εθνική Θαλάσσια Στρατηγική και Γαλάζια Ανάπτυξη. Προϋποθέσεις και Ευκαιρίες στο Σύγχρονο Γεωπολιτικό Περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου Β. Μαρτζούκος
10:30 20' Προοπτικές ανάπτυξης των agro cargo logistics Σ. Γιαννακόπουλος
10:50 30' Ερωτήσεις - Συζήτηση Κ. Τσολάκη
11:20 15' Διάλειμμα –Καφές
    Ενότητα Δεύτερη Ε. Χαραλαμπάκη
11:35 20' Η Στρατηγική των Εξοπλισμών με Οικονομικούς Όρους Κ. Βούρης
11:55 20' Η Οινοποιϊα στη Θεσσαλία και η συμβολή της στον Τουρισμό και Οικονομία Θ. Ντούγκος
12:05 20' Παρόν, Μέλλον και Προοπτικές της Αμυντικής Βιομηχανίας Χ. Παπασπύρου
12:35 20' «Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» Ν. Δενιόζος
12:55 30' Ερωτήσεις –Συζήτηση Ε. Χαραλαμπάκη
13:25 45' Διάλειμμα –Ελαφρό Γεύμα  
    Ενότητα Τρίτη Χ. Μπαρμπαρούση
 14:10 20' Η Συνεισφορά και η Εφαρμογή των Βασικών Αρχών και Μεθόδων του Στρατηγικού Μάνατζμεντ στην Αντιμετώπιση Κρίσιμων Καταστάσεων σε Περίπτωση Οικονομικών Κρίσεων Λ. Σδρόλιας
 14:30 20' Logistics: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον Α. Μπασαράς
 14:50 20' Η ελληνική ευρωπαϊκή και εξωτερική πολιτική από τον 20ό στον 21ο αιώνα Χ. Ζιώγας
 15:10 20' Η Εταιρεία Αpella SA και οι Επενδύσεις στη Θεσσαλία Ν. Κοντογιάννης
 15:30 30' Ερωτήσεις –Συζήτηση Χ. Μπαρμπαρούση
 16:00 15' Διάλειμμα – Καφές
    Ενότητα Τέταρτη Ε. Τσιτσάρα
 16:15 20' Agricultural Applications and Technology MilTec: Γ. Καλούση, Terra Spatium SA- Β. Σταθόπουλος
 16:35 20' Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην πράσινη εφοδιαστική στον κλάδο της αγροδιατροφής Π.Τριβέλας
 16:55 20' Τάσεις Logistics με τις Εξελίξεις της Τεχνολογίας Ν. Αργυρίδης
 17:05 20' Μη Επανδρωμένα Οχήματα (Γεωργία, Δασολογία, Προστασία Πολίτη ...) Γ. Γερούλης
 17:25 30' Ερωτήσεις –Συζήτηση Ε. Τσιτσάρα
 17:55 05' Περας Ημερίδας Α. Μπασαράς