Εισηγητές Ημερίδας

Εισηγητής (α) Συνοπτικό Βιογραφικό

Χρήστος

Ζιώγας

Ο Χρήστος Ζιώγας ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων, από το τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών  του Παντείου Πανεπιστημίου, το 2013. Έκτοτε, διδάσκει στο οικείο τμήμα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το ακαδημαϊκό έτος 2016-7 επιλέγει ως εντεταλμένος διδασκαλίας στη βαθμίδα του Επικούρου Καθηγητή. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα: Ανθρωπολογικές τάσεις στο μετα-μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-7 διατελεί εντεταλμένος διδασκαλίας στη βαθμίδα του Λέκτορα στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, διδάσκοντας Διεθνείς Σχέσεις-Διεθνείς Στρατιωτικούς Οργανισμούς. Επίσης, το περσυνό και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2018-9) διδάσκει Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνών Σχέσεων, Εληνονο-τουρκικές Σχέσεις και Ζητήματα Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας  στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επίσης, συμμετέχει στην ομάδα ωρίμανσης έργου του κοινού ΠΜΣ μεταξύ της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) και του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (ΔΕΠΣ) του Παντείου Παν/μιου, «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας», συνδιδάσκοντας για δύο ακαδημαϊκά έτη το μάθημα: «Χειρισμός Κρίσεων». Από το περσινό έτος διδάσκει, ως ωρομίσθιος καθηγητής στην Σχολή Εθνικής Ασφαλείας της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τα αντικείμενα: Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και Βασικές παράμετροι και προοπτικές επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Ενώ εφέτος  θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων ως διαλεκτής. Από το 2016, είναι συνεργάτης και διαλέκτης του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών). Τέλος ορθογραφεί στην ελληνική έκδοση της ηλεκτρονικής εφημερίδας «huffpost».

Υπηρέτησε την στρατιωτική θητεία (11ος/2000-10ος/2002) ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός (ΔΕΑ) του Πεζικού και τέθηκε σε εφεδρεία με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού.

Μπασαράς Αναστάσιος

Ο Αναστάσιος Μπασαράς είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΣΙ (ΣΜΑ). Επιτυχών πρώτος, MSc in Digital Communications (University of Kent, UK). Απόφοιτος διαφόρων σχολείων Πληροφορικής (Βέλγιο, Γαλλία), Ποιοτικού Ελέγχου (ΝΑΤΟ/ΝΑΜSΑ, Λουξεμβούργο), Logistics Management &Engineering (Portland State University, ΗΠΑ).

Εξωτερικός καθηγητής, για πολλά χρόνια, ΣΙ/ΣΜΑ, ΤΕΙ, ΣΤΥΑ και ΙΕΚ. Αποχώρησε από την ΠΑ το 1989, μετά από αίτησή του, με το βαθμό του Σμηνάρχου. Από το 1990 μέχρι το 2010, επικεφαλής τομέων "Logistics Support" και "Acquisition Logistics" Προγρ. Αεράμυνας της ΝΑΜSΑ. Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.). Συνιδρυτής του Σ.Α.Σ.Ι.

Συγγραφέας εγχειριδίων: Βασική θεωρία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,1972, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, θεωρία και Παραδείγματα,1981-Logistics: Management & Engineering and Support, 2012. Περισσότερα: www.abc10.gr

Αργυρίδης Νίκος

Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΥΝΔΔΕ&L, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας GO FREIGHT ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΕ.


Διευθύνων Σύμβουλος (τέως) εταιρίας BEST QUALITY ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΕ. Διευθυντής Logistics στην CYPRUS TRADING CORPORATION LTD. Σπούδασε οικονομικά και νομικά, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δενιόζος Νίκος

Ο Νίκος Δενιόζος είναι Ανώτατος Αξιωματικός Λ.Σ. ε.α.
Οικονομολόγος-Περιφερειολόγος M.Sc.,
M.Sc. Στατιστικής με ειδίκευση στη Λήψη Αποφάσων με Ποσοτικές Μεθόδους,
Διδάκτωρ Περιφερειακής Ανάπτυξης/ Οικονομικής Γεωγραφίας,
Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα " Γεωπολιτική Ανάλυση , Γεωστρατηγική Σύνθεση " στο ανεπιστήμιο Αθηνών ,
Επισκέπτης Ερευνητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ευάγγελος ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ

Ο Αντιπτέραρχος Ε. Γεωργούσης είναι απόφοιτος της Σ.Ι. Υπηρέτησε σε Πολεμικές Μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και Πτέρυγες Μάχης έχοντας συμπληρώσει ένα γενικό σύνολο ωρών πτήσεως κοντά στις 4500.
Οι βασικές θέσεις Διοίκησης που του ανατέθηκαν είναι: Α.Ε στην 334 ΜΠΚ/114ΠΜ, Διευθυντής Σπουδών στη Σ.Π.Α. Διοικητής 111ΠΜ, Διοικητής Σ.Ι, Διοικητής Δ.Α.Ε
Οι κυριώτερες θέσεις επιτελικής ευθύνης τις οποίες ανέλαβε, είναι: Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων στο Α.Τ.Α, Διευθυντής Διεύθυνσης Αεροπορικών Επιχειρήσεων AIRSOUTH/Napoli, Διευθυντής Α' Κλάδου Δ.Α.Υ, Διευθυντής Α' Κλάδου Γ.Ε.Α
Στη διάρκεια της 35ετούς υπηρεσίας του στην Π.Α,έχει αποφοιτήσει από τα προβλεπόμενα Σχολεία και Σχολές, επαγγελματικής επιμόρφωσης 
που από την ειδικότητα του προεβλέπετο. Τα κυριώτερα είναι: Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ), Air War College ( Air University USA)
Σχολή Εθνικής Αμυνας (ΣΕΘΑ), Αποστρατεύθηκε το 2002 και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου Διοικητού ΔΑΕ.
Μετά την αποστρατεία του εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Σήμερα είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του ΣΑΣΙ και εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Αμυνας (ΣΕΕΘΑ).

Γερούλης Γεώργιος

O Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης ΒSc, MSc, MPhil, PhD. Πρόεδρος του οικοδομικού συνεταιρισμού μονίμων στελεχών της Π.Α., αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Στρατιωτικών Αναλύσεων,

Αντιπρόεδρος πολιτιστικού κέντρου Αθηνών της UNESCO, Μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου αποφοίτων ΣΙ, μέλος του ΔΣ της Αερ. Ακαδημίας Αθηνών, Μέλος του IISS/London, του ΑΙΑΑΑ και των OldCrows. Είναι ερευνητής στο ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ, συγγραφές επιστημονικών άρθρων & βιβλίων, και διδάσκει Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Ανάλυση στο δια-μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πολυτεχνείου Κρήτης – ΣΣΕ από το 2015.

Μαρτζούκος Βασίλειος

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ. ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ε.Α. Π.Ν. ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Σ.Ν.Δ..  Διετέλεσε Κυβερνήτης της Πυραυλακάτου «ΜΠΛΕΣΣΑΣ», της Θαλαμηγού «ΑΡΓΩ» και της Φρεγάτας «ΕΛΛΗ», Διοικητής 1ης Μοίρας Φρεγατών, Αρχιεπιστολεύς Στόλου και Διοικητής Φρεγατών. Κατά την 11ετή υπηρεσία του σε θέσεις ξηράς, υπηρέτησε ως εκπαιδευτής στην Σχολή Πυροβολικού του Π.Ν., στα Ναυπηγεία Ελευσίνος, ως υπεύθυνος οπλικών συστημάτων των υπό ναυπήγηση Αρματαγωγών τύπου «ΧΙΟΣ», Υπασπιστής της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή, Διευθυντής Σπουδών στην Ναυτική Σχολή Πολέμου, Ναυτικός Ακόλουθος Βόννης και Διευθυντής Α1 του Γ.Ε.Ν.. Επιπλέον διετέλεσε Διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης και Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από όλα τα προβλεπόμενα σταδιοδρομικά σχολεία του Π.Ν., συμπεριλαμβανομένης της Ναυτικής Σχολής Πολέμου και έχει παρακολουθήσει σειρά Διακλαδικών και ΝΑΤΟϊκών σεμιναρίων. Επιπλέον έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Μηχανολογία Όπλων από το Naval Postgraduate School του Monterey των Η.Π.Α. και είναι απόφοιτος του Naval War College των Η.Π.Α.. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις «Διεθνεις Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές» του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Γνωρίζει την Αγγλική λίαν καλώς. Κατά την σταδιοδρομία του, έχει τιμηθεί με όλες τις προβλεπόμενες διακρίσεις και επιπλέον με Διαμνημόνευση συμμετοχής σε ειρηνευτικές αποστολές, με Μετάλλιο υπηρεσίας με το ΝΑΤΟ και με Ναυτικό Μετάλλιο Β’ Τάξεως για διάσωση ζωής. Από το 2006 έως το 2010, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος. Είναι νυμφευμένος με την Μαρία Σιταρά από το 1979 και έχει δύο τέκνα τον Γιάννη (1980) και την Κατερίνα (1981).

Κοντογιάννης Νικόλαος


Apella’s Chief Executive Officer, Dr. Nikos Kontoyannis, was born in 1968 in Oklahoma, USA. 

In 1998, following the completion of his doctorate, Nikos joined Raytheon as a Radar Systems Engineer and became Chief Engineer of Concurrent Test, Training, & Ops (CTTO) of the Theater High-Altitude Area Defense (THAAD) system of the National Missile Defense program in 2007. 

He remained in that post until 2010 when he resigned his position to return to Greece as the CEO of APELLA. He has experience in systems engineering, program management, earned value management, operational organization, and efficiency improvement techniques such as Six Sigma. Nikos holds a BE in Electrical Engineering with Honors from Stevens Institute of Technology, an MS in Electrical Engineering from Virginia Polytechnic Institute & State University, and a Ph.D. from Carnegie Mellon University in Biomedical Engineering. 

ΒΟΥΡΗΣ Κοσμάς

Αντιπτέραρχος ε.α. Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ (τέως). Υπηρέτησε ως αξιωματικός Ιπτάμενος στην ΠΑ. Επίτιμος Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης

Ντούγκος

Θάνος

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
Tο 1991 ήταν η αφετηρία εισόδου της οικογενείας του Δημήτριου Ντούγκου στον κόσμο του ελληνικού κρασιού. Ήταν η έναρξη μιας διαδρομής που έμελλε να εξελιχθεί σε ένα γοητευτικό ταξίδι δημιουργίας αμπελώνα και παραγωγής εκλεκτής ποιότητας κρασιών.

Τόσο στο ελπιδοφόρο ξεκίνημα όσο και κυρίως μετά την είσοδο στο δυναμικό της προσπάθειας του Θάνου και της Λουΐζας Ντούγκου, γεωπόνος ο πρώτος, χημικός-οινολόγος η δεύτερη, κυριάρχησε το πάθος και η φιλοσοφία για βελτίωση της ποιότητας, με σεβασμό, παράλληλα, στην προστασία του περιβάλλοντος – βιολογική καλλιέργεια αμπέλων – και την υγεία των καταναλωτών.

Τριβέλλας Παναγιώτης

Ο Π. Τριβέλλας είναι Πρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, όπου διδάσκει ως Καθηγητής στο γνωστικό πεδίο της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στα Πρότυπα Διοίκησης στην Ελληνική Βιομηχανία, και Μ.Π. στη Χημική Μηχανική.


Έχει διδάξει για περισσότερα από 15 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα) σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και στρατηγικής.

Τα τελευταία 15 έτη έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή επικεφαλής ερευνητής σε σειρά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Διοίκησης και Στρατηγικής Επιχειρήσεων για θέματα: Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Ποιότητας (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας), Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM).

Επίσης, έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, EOX, Erasmus+, Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ). Έχει περισσότερες από εβδομήντα (70) δημοσιευμένες εργασίες και ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με περισσότερες από 1,000 ετεροαναφορές (research gate).

ΣΔΡΟΛΙΑΣ Λάμπρος

Ο Δρ Λαμπρος Σδρολιας καθηγητης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλιας Σχολη Διοικησης και Οικονομιας Τμημα Διοικησης Επιχειρησεων

Επισκεπτης καθηγητης του πανεπιστημιου της Νοτιας Βοημιας (τσεσκε μπουντεγιοβιτσε-Δημοκρατια της Τσεχιας) Σχολη Οικονομιας Τμημα Περιφερειακης Διοικησης και Διαχειρισης

 

Παπασπύρος Χαράλαμπος

Ταξίαρχος Μηχανικός  της ΣΜΑ/ΣΙ (εν αποστατεία) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), μιας από τις μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες της Ελλάδας.

Χρηστίδης Κοσμάς

Ο Ναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ γεννήθηκε στη Λάρισα στις 24 Δεκεμβρίου 1957. Αποφοίτησε με άριστα από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τον Ιούλιο του 1980 και είναι Αρχηγός Τάξης.

Η θαλάσσια υπηρεσία του, περίπου 20 χρόνια, περιλαμβάνει διάφορα καθήκοντα σε μονάδες του Στόλου. Υπηρέτησε κυρίως σε Αντιτορπιλικά και Φρεγάτες και εκτέλεσε καθήκοντα Αξιωματικού Κέντρου Επιχειρήσεων, Αξιωματικού Συνεννόησης, Αξιωματικού Ηλεκτρονικού Πολέμου, Αξιωματικού Αεραμύνης και Κατευθυνομένων Βλημάτων, Διευθυντή Επιχειρήσεων και Υπάρχου. Συμμετείχε στις μόνιμες ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στη Μεσόγειο (NAVCOFORMED, STANAVFORMED, SNMG) και στο πλαίσιο εφαρμογής των ψηφισμάτων του ΟΗΕ έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις "Sharp Guard" και "Active Endeavour", καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις "Desert Shield" και "Desert Storm" στον Περσικό Κόλπο.

Στο Αρχηγείο Στόλου έχει αναλάβει τα καθήκοντά του Διευθυντή Προσωπικού, του Διευθυντή Διεύθυνσης Οπλισμού, του Τμηματάρχη Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (όπου παρακολούθησε τα προγράμματα εκσυγχρονισμών των Φρεγατών τύπου "Standard" και των νέων ΤΠΚ) καθώς επίσης και του Διευθυντή Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Αξιολόγησης με αρμοδιότητα την επιχειρησιακή εκπαίδευση και την πιστοποίηση των πλοίων του Στόλου. Έχει επίσης διατελέσει Εθνικός Αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ SeaSparrow Project Office και ηγήθηκε της διεθνούς επιτροπής καθορισμού επιχειρησιακών απαιτήσεων του κατευθυνόμενου βλήματος ESSM.

Έχει διατελέσει Κυβερνήτης στο ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ και στη Φ/Γ ΨΑΡΑ, Διοικητής της Πρώτης Μοίρας Φρεγατών (ΔΜΦΓ/1), Διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης, Διοικητής Διοίκησης Φρεγατών, Αρχιεπιστολέας της Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 1 αποφάσεως του ΚΥΣΕΑ από 7 Μαρτίου 2013 προήχθη σε Ναύαρχο και αποστρατεύθει με τον τίτλο του επίτιμου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Είναι απόφοιτος της Ναυτικής Σχολής Πολέμου, της Σχολής Εθνικής Άμυνας και μετεκπαιδεύθηκε στο Naval Postgraduate School (Monterey - ΗΠΑ) λαμβάνοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master of Science in Electrical and Computer Engineering.

Έχει συγγράψει το Εγχειρίδιο Air Controller (1983) καθώς επίσης και εγχειρίδιο για τις Αρχές Ηλεκτρονικού Πολέμου (2005).
Εχει τιμηθεί με όλα τα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις που προβλέπονται για Αξιωματικό του βαθμού και της θέσης του, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των Ειρηνευτικών αποστολών στην Αδριατική και την Ερυθρά θάλασσα.
Είναι νυμφευμένος με τη Σοφία και έχει δύο παιδιά.

Καλούση Γεωργία

 Senior Account Manager, Terra Spatium SA.

Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωπληροφορική.


Εργάζεται τα τελευταία 15 χρόνια στο σχεδιασμό και την υλοποίηση υπηρεσιών Γεωπληροφορικής και Διαστήματος από δορυφορικά προϊόντα Γεωπαρατήρησης, με σκοπό την παροχή πλήρως επιχειρησιακών εφαρμογών για θεματικές όπως η γεωργία ακρίβειας, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των φυσικών καταστροφών, η άμυνα και ασφάλεια.

Παράλληλα, έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών και ελληνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης, ενώ έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εθνικών μελετών.

Σταθόπουλος Βασίλειος

Γεννημένος το 1990, είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον τομέα του Aeronautics & Aerospace Engineering από το von Karman Institute του Βελγίου με υποτροφία από το ΝΑΤΟ.

Έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη του πρώτου Ελληνικού μικροδορυφόρου, “DuthSat”, που εκτοξεύτηκε το Μάιο του 2017 στα πλαίσια της διπλωματικής του εργασίας αναπτύσσοντας το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον έχει εργαστεί στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων στο KTH-Royal Institute of Technology της Στοκχόλμης και στο E-USOC της Μαδρίτης. Αυτή τη στιγμή εργάζεται στην εταιρεία TERRA SPATIUM Α.Ε. στη θέση του Business Development Officer εστιάζοντας στον τομέα της Άμυνας και των εφαρμογών της τεχνολογίας του Διαστήματος.

Γιαννακόπουλος Σωτήρης

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Γεννήθηκε στις 28-6-1962 και σπούδασε οικονομικά (Ανωτάτη Βιομηχανική) στη Θεσσαλονίκη και έκανε το μεταπτυχιακό του MBA στην ΕΕΔΕ. Δραστηριοποιείται στον κλάδο της μεταποίησης τροφίμων από το 1988 και είναι μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου από ταο 1997.

Διετέλεσε Πρόεδρος από το 2010  μέχρι και το 2014, οπότε και παραχώρησε την Προεδρία στον Α’ αντιπρόεδρο κ. Δημήτρη Αδάμ. Στις τελευταίες εκλογές του Επιμελητηρίου Λάρισας (Δεκέμβριος 2018) εκλέχτηκε ξανά Πρόεδρος.

Παπασωτηρίου

Δημήτρης

Ο Δημήτρης Παπασωτηρίου (BsBA, MSc, MA – global business & supply chain consultant), απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πα. Πει., κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε Logistics ΕΜΠ-Πα.Πει, σε Δχση Κρίσεων Un. Aberdeen, σε Στρατηγικές & Διπλωματικές σπουδές (CEDS FR).
Έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 6000 στελέχη επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδος.

Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Diploma in Logistics Management της ΕΕΔΕ, έχει συνεργαστεί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει περί τις 12 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με τελευταία: ‘’16 τρόποι τιμολόγησης υπηρεσιών αποθήκευσης’’.

Έχει διατελέσει πρόσφατα αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΚΑΒ διοικώντας 3500 εργαζομένους και στόλο 800 οχημάτων με λειτουργία 24Χ7Χ365, έχει επίσης συμμετάσχει σε περισσότερα από 250 έργα business logistics, systems Logistics, 3rd Party Logistics – ενδεικτική – μη πλήρης αναφορά εμπειριών στην Ελλάδα: ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ, SYNERGY, Κ&Ν, CHEMLAND, TECTOPROFIL, EMPROSS, ELVAL-ΒΙΟΧΑΛΚΟ,κλπ. Είναι μεταξύ των άλλων εφευρέτης / κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας και δημιουργός των μεθοδολογιών L.A.W. (Logistics Audit Wheel) και RE.LO.CA.M.m. (Reverse Logistics Capability Maturity model).