ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανάγκη για αυτοπροστασία και έγκαιρη ενημέρωση των φίλιων δυνάμεων σήμερα αποτελεί σημαντική επιχειρησιακή επιδίωξη και πολλαπλασιαστή ισχύος. Η παρούσα έρευνα προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοπροστασίας προσαρμόσιμο σε επίγεια, θαλάσσια η εναέρια μέσα και επίγειες εγκαταστάσεις με ένα ενσωματωμένο τακτικό σύστημα διοικήσεως και ελέγχου.

Εν συνεχεία περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά και τεχνικά γνωρίσματα που πρέπει να πληροί για να ικανοποιεί και τους 3 κλάδους των Ε.Δ στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Αναλύεται το σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων στο οποίο θα δράσει το φίλιο μέσο. Από την περιγραφή διαφαίνεται αφενός το είδος των απειλών αποτελούμενο από αισθητήρες εντοπισμού και συστήματα σκόπευσης και καθοδήγησης όπλων, εγκατεστημένα σε επίγεια, θαλάσσια ή εναέρια οπλικά συστήματα και κατευθυνόμενα όπλα και αφετέρου η σημασία της επιβίωσης των φίλιων μέσων και δυνάμεων στο πεδίο της μάχης, αντιμετωπίζοντας την τεχνολογία των σύγχρονων αντίπαλων οπλικών συστημάτων.

Παρατίθενται και αξιολογούνται τα σύγχρονα μέσα παρατήρησης, αναγνώρισης, εντοπισμού και καθοδήγησης, τα οπλικά συστήματα και τα όπλα που καθοδηγούνται με ακτινοβολία IR, Laser, Radar, ηλεκτροπτικά και GPS, εξαπολυόμενα από διάφορες πλατφόρμες. Κατόπιν αναλύονται οι μέθοδοι εντοπισμού του υπό προστασία μέσου από τον αντίπαλο.

Αναλύεται επίσης η τεχνολογία που απαιτείται προκειμένου να μην επιτύχουν την αποστολή τους, περιγράφεται ο τρόπος, που θα επιτευχθεί η μείωση της αποτελεσματικότητας των αντίπαλων οπλικών συστημάτων, (μείωση θερμικού, ακουστικού & Radar ίχνους, εκτροπή του όπλου, έγκαιρη αντίδραση και αποφυγή, παραπλάνηση ή καταστροφή), και γίνεται εκτίμηση της αναμενόμενης αποτελεσματικότητας στο πεδίο της μάχης.

Τέλος προτείνεται το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί.