Αναστάσιος Μπασαράς: Ο Δικτάτορας Καποδίστριας … Η Ελληνική Δημοκρατία του 1828 … και ο Αιθεροβάμων Καθηγητής της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» …

Η Κατακριτέα Επίμαχη Ανάρτηση
Ο καθηγητής της Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Αριστείδης Χατζής είχε γράψει προ καιρού άρθρο για τον πρώτο κυβερνήτη της χώρας, Ιωάννη Καποδίστρια- Δικτατορία Καποδίστρια. Στις 5 Μαϊου 2020, η Επιτροπή ανέβασε, στο επίσημο Twitter της, μέρος του άρθρου αυτού, όπως παρακάτω:

Αναστάσιος Μπασαράς: Συνοπτική Ιστορία της Εξέλιξης της Επιμελητείας

Η ιστορία
Στην αρχαία ιστορία, η εξασφάλιση και διάθεση μέσων μεταφοράς, όπως ζώων, πλοίων, αμαξών, η αναζήτηση και διάθεση τροφίμων και ζωοτροφών και η συντήρησή τους μαζί με τη σίτιση, καθώς, και η παροχή υποστηρικτικής επιμελητείας, όπως προμήθεια και συντήρηση καραβιών, κατασκευή και συντήρηση δρόμων, γεφυρών και πολιορκητικών μηχανών και πανοπλιών αποτελούν την βάση της επιμελητείας (Logistics) των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Όλα αυτά είναι γνωστά: από την μακρά εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου από τη Μακεδονία στον Ινδό, το έπος των Δέκα Χιλιάδων του Ξενοφώντος, τις εκστρατείες του Αννίβα στην Ιταλία.

Αναστάσιος Μπασαράς: Το Θέμα Ελληνικής Νησίδας 'Μελισσοκομείο' των Φερών του Εβρου

Η Ελληνοτουρκική μεθοριακή γραμμή καθορίσθηκε και περιγράφηκε στην Συνθήκη της Λωζάνης στις 24-7-1923 και τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει και υπογράψει την οριοθέτηση με τα πρωτόκολλα της επιτροπής Διαχάραξης Ελληνοτουρκικών συνόρων στις 23-11-1926 (Ολλανδός Σχης ΜΠΑΚΕΡ , Έλληνας Τχης ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ , Τούρκος Σχης ΧΑΙΛΟΥΡΑΧ ΜΠΕΗ).

Συγκεκριμένα: