Κωσταράκος Μιχαήλ: "Η θεμελίωση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Άμυνας"

Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος "Η θεμελίωση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Άμυνας"

Η παρουσίαση τον Ιούνιο 2016 της Συνολικής Στρατηγικής για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Global Strategy on European Union Foreign and Security Policy-EUGS) από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Μογκερίνι, έδωσε το έναυσμα σε μία άνευ ιστορικού προηγουμένου προσπάθεια θεμελίωσης μίας Ευρωπαϊκής Άμυνας. Μίας Ευρωπαϊκής Άμυνας η οποία θα απαντούσε στις προκλήσεις των καιρών και που θα ανταποκρινόταν στο πιεστικό αίτημα των ευρωπαϊκών λαών για αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας το οποίο είχε τρωθεί από τα αλλεπάλληλα τρομοκρατικά χτυπήματα στο κέντρο της Ευρώπης.

Ευάγγελος ΓΡΙΒΑΚΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ, ΔΟΞΑΣΑΤΕ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ, ΔΟΞΑΣΑΤΕ
(Δι΄ημάς γαρ εγεννήθη ο προ αιώνων Θεός)

Eυώδης μυσταγωγική Θεογνωσία αναβλύζει από την αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου : « Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν  και Θεός ην ο Λόγος. Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι΄αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού   εγένετο ουδέν έν ό γέγονε» (Ιω. Α’1-3).

Δρ. Δέσποινα Σβουρδάκου: ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ KAI AYTOAMYNA
Οι πολεμικές τέχνες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας των νέων. Είναι τέχνη η οποία δίνει πρακτικές γνώσεις και συγχρόνως αποτελεί ΄τροφή΄ για το πνεύμα και τη ψυχή των ανθρώπων. Το ήθος, η ευγένεια, η πειθαρχία, η υπομονή, η αυτοπεποίθηση, και η δίκαιη κρίση με την παράλληλη  εκπαίδευση για τη διαχείριση του θυμού, είναι αγαθά που προσφέρονται απλόχερα από τους δασκάλους των πολεμικών τεχνών.