Ιωάννης Αναστασάκης*: Η Κυρηναϊκή στους αιώνες – Από τους Ρωμαίους στους Τούρκους