Πάρις Καρβουνόπουλος, Δήμητρα Πανάνου - Συνέντευξη: Να αλλάξει τώρα το σύστημα εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές

Posted in ΕλεύθερηΓνώμη

 

 

 

 Πηγή: Realnews www.real.gr