Πανελίστες Σεμιναρίου 'Management-Logistics & Economics-Energy Fundamentals'
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Συντονιστής: Αναστάσιος Μπασαράς
Φωτο Πανελίστας
αααααααα Γεώργιος Πετράκος
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές
αααααααα ΒΕΘΚΕ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές
αααααααα Περιφέρεια Θεσσαλίας
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές
αααααααα Δήμος Βόλου
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές
αααααααα Ανώτατος ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Περιφέρειας
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές
αααααααα ΒΟΣΑ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές
αααααααα ΜΕΤΚΑ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές
αααααααα ΣΙΕΛΜΑΝ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές