Αγαπητοι Ανανώστες                                                                     Sponsorship Registration Form Κλικ:

 

Αντισταθμιστικά Οφέλη

Στην περίπτωση που γίνετε χορηγοί, συνδράμετε & μας στηρίξτε  θα έχετε τα ανταποδοτικά οφέλη, όπως:

-Χρήση Stand Προβολής

-Διαφημιστική καταχώρηση στο πρόγραμμα της εκδήλωσης

-Ανάρτηση Λογοτύπου στις ιστοσελίδες ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και ΣΑ.Σ.Ι., Αναφορά χορηγίας στο Περιοδικό Ινστιτούτου, καθώς και Προβολή από Δυνητικούς Χορηγούς Επικοινωνίας.

-Προβολή ονόματος χορηγού στα τραπέζια παράθεσης Αναψυκτικών-Καφέδων 

-Προβολή ονόματος χορηγού στα τραπέζια παράθεσης ελαφρού Γεύματος

-Δυνατότητα Ένθετων διαφημιστικών δραστηριοτήτων στους Φακέλους της Εκδήλωσης.

-Δυνατότητα ένα αριθμός στελεχών(υπαλλήλων σας), ανάλογος χορηγίας (με λογική έκπτωση ανάλογη του αριθμού),  να παρακολουθήσει δωρεάν την εκδήλωση.

-Ανάλογη Μνεία και Προβολή της εταιρίας στην εκδήλωση 

-Ενσωμάτωση καταλόγου συμμετεχόντων στο σεμινάριο.

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι Στηρικτές - Δωρητές και Χορηγοί μας Τα Λογότυπα των  Χορηγών, Δωρητών και Στηρικτών, ανάλογα με τη συνεισφορά κατατασσονται σε τρεις κατηγορίες: Χρυσά, Αργυρά και Χαλκά και θα προβληθούν αναλόγως! 

 Λ ο γ ό τ υ π α   ---  Σ ύ ν δ ε σ μ ο ι

ΓΔΑΕΕ

EAB

INTRACOM IDE

ISI

Apella

AEGEAN

Σ.Ε.Κ.Π.Υ.

Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.

Sunlight

BOΣA

Jet Engineering

HDVS

ELFON

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

ΜΕΤΚΑ

SIELMAN

SPACE HELLAS

MILtech

THALES Hellas

EBEA

ΣυνΒιομΘεσΚΕ

Operations Cntr

 

TBF

 

TBF