Γεώργιος Ζγαρδανάς: Μεταπτυχιακή Διατριβή - Ολοκληρωμένο Σύστημα Αυτοπροστασίας για κινητούς ή σταθερούς στόχους με ενσωματωμένο ΣΔΕΠ μάχης.

Posted in DSKC

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανάγκη για αυτοπροστασία και έγκαιρη ενημέρωση των φίλιων δυνάμεων σήμερα αποτελεί σημαντική επιχειρησιακή επιδίωξη και πολλαπλασιαστή ισχύος. Η παρούσα έρευνα προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοπροστασίας προσαρμόσιμο σε επίγεια, θαλάσσια η εναέρια μέσα και επίγειες εγκαταστάσεις με ένα ενσωματωμένο τακτικό σύστημα διοικήσεως και ελέγχου.

Εν συνεχεία περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά και τεχνικά γνωρίσματα που πρέπει να πληροί για να ικανοποιεί και τους 3 κλάδους των Ε.Δ στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Αναλύεται το σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων στο οποίο θα δράσει το φίλιο μέσο. Από την περιγραφή διαφαίνεται αφενός το είδος των απειλών αποτελούμενο από αισθητήρες εντοπισμού και συστήματα σκόπευσης και καθοδήγησης όπλων, εγκατεστημένα σε επίγεια, θαλάσσια ή εναέρια οπλικά συστήματα και κατευθυνόμενα όπλα και αφετέρου η σημασία της επιβίωσης των φίλιων μέσων και δυνάμεων στο πεδίο της μάχης, αντιμετωπίζοντας την τεχνολογία των σύγχρονων αντίπαλων οπλικών συστημάτων.

Παρατίθενται και αξιολογούνται τα σύγχρονα μέσα παρατήρησης, αναγνώρισης, εντοπισμού και καθοδήγησης, τα οπλικά συστήματα και τα όπλα που καθοδηγούνται με ακτινοβολία IR, Laser, Radar, ηλεκτροπτικά και GPS, εξαπολυόμενα από διάφορες πλατφόρμες. Κατόπιν αναλύονται οι μέθοδοι εντοπισμού του υπό προστασία μέσου από τον αντίπαλο.

Αναλύεται επίσης η τεχνολογία που απαιτείται προκειμένου να μην επιτύχουν την αποστολή τους, περιγράφεται ο τρόπος, που θα επιτευχθεί η μείωση της αποτελεσματικότητας των αντίπαλων οπλικών συστημάτων, (μείωση θερμικού, ακουστικού & Radar ίχνους, εκτροπή του όπλου, έγκαιρη αντίδραση και αποφυγή, παραπλάνηση ή καταστροφή), και γίνεται εκτίμηση της αναμενόμενης αποτελεσματικότητας στο πεδίο της μάχης.

Τέλος προτείνεται το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί.

Ιωάννης Κούτρας: Θέση ΕΣΜΑ για Αναβάθμιση F-16

Posted in DSKC

Θέση ΕΣΜΑ για Αναβάθμιση F-16

Αθήνα 22 Μαΐου 2018

 

Η θέση του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ)

με αφορμή την απόφαση για αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16

Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) χαιρετίζει την απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16 Block 52+ και Block 52+ Advanced (των συμβάσεων Peace Xenia III και IV, αντίστοιχα) στο επίπεδο Viper, η οποία αποτελεί την πρώτη σοβαρή κίνηση προς την κατεύθυνση της αύξησης της αμυντικής ισχύος της χώρας, μετά από τουλάχιστον μία δεκαετία σχετικής αδράνειας.

Νίκος Μελέτης: Η Τουρκία αμφισβητεί κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο: Άσκηση ελέγχου της ναυσιπλοΐας

Posted in DSKC

File Photo: Η Τουρκία πραγματοποιώντας την άσκηση αυτή στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου σε περιοχές που η άσκηση κυριαρχικών αρμοδιοτήτων ανήκει στην Ελλάδα, επιχειρεί όπως με κάθε τρόπο όπως κάνει εδώ και αρκετά χρόνια, να υπονομεύσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και αρμοδιότητες σε όλο σχεδόν το Αιγαίο. ΓΕΝ

Βασίλειος Μαρτζούκος*: ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Posted in DSKC

Οι εθνικές διακρατικές κρίσεις άμυνας και ασφάλειας αποτελούν συνήθως  περιοδικές εξάρσεις μακροχρονίων σχέσεων εντάσεως  μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών με αντικρουόμενα συμφέροντα. Κατά την σύνθετη και ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο κρίσεων δοκιμάζεται η συνολική ετοιμότητα ενός κράτους, η οργανωτική και συντονιστική του υποδομή, ο μηχανισμός λήψεως αποφάσεων και κυρίως η γνώση, η εκπαίδευση, η εμπειρία και οι χειρισμοί της πολιτικής ηγεσίας.

Ιωάννης Αθ. Μπαλτζώης*: Τα Μυστήρια των καστανιών και η Jandarma

Posted in DSKC

Έβρου. Η τελευταία Ελληνική κωμόπολη πριν ο ταξιδιώτης περάσει την μεθόρια γραμμή για να εισέλθει στο προγεφύρωμα του Κάραγατς και να μεταβεί στην Ανδριανούπολη.  Το προγεφύρωμα του Κάραγατς είναι το μόνο μέρος που η Ελληνο-τουρκική μεθόριος, δεν είναι το μέσον του Έβρου ποταμού, αλλά μια περιοχή δυτικά της Ανδριανούπολης και του Έβρου ποταμού, υπό μορφή τριγώνου. Σκοπός αυτής της σχεδίασης η «προστασία» της Ανδριανούπολης, καθόσον τα σπίτια της φθάνουν μέχρι τις όχθες του ποταμού.