Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α
Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών
Τίτλος Ημερομηνία
Regional Seminar on ' Management, Logistics - Economics,Energy Fundamentals' Portaria, 30/5-2/6/2018 30-05-2018
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: Προσομοίωση – Σεμινάριο Διακρατικού Χειρισμού Κρίσεων 24-02-2018
ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:« Οικονομία Ασφάλειας & Άμυνας - Διοικητική, Μηχανική & Υποστηρικτική Επιμελητεία» 31-01-2017
Σημειώσεις και Τεκμηρίωση του Σεμιναρίου «‘Οικονομία Ασφάλειας & Άμυνας - Διοικητική, Μηχανική & Υποστηρικτική Επιμελητεία» 15-05-2017
Σεμινάριο περί των «Θαλασσίων Ζωνών Εθνικής Κυριαρχίας-Δικαιοδοσίας» 01-11-2017
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων
Τίτλος Ημερομηνία
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δ.Β. ΜΑΘΗΣΗΣ: «Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτος: Προοπτικές για μια στρατηγική συνεργασία» 30-11-2017
Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων
Τίτλος Ημερομηνία
Regional Seminar on ' Management, Logistics - Economics,Energy Fundamentals' Portaria, 30/5-2/6/2018 30-05-2018
ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:« Οικονομία Ασφάλειας & Άμυνας - Διοικητική, Μηχανική & Υποστηρικτική Επιμελητεία» 31-01-2017
Σημειώσεις και Τεκμηρίωση του Σεμιναρίου «‘Οικονομία Ασφάλειας & Άμυνας - Διοικητική, Μηχανική & Υποστηρικτική Επιμελητεία» 15-05-2017