Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ
Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών
Τίτλος Ημερομηνία
Ημερίδα «Η ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ » 27-11-2017
Ημερίδα στην Ακαδημία Αθηνών: «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ : Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ» 20-10-2017
Η Ημερίδα της Χρονιάς: ‘Αμυντική Βιομηχανία - Τεχνολογία - Logistics, ως μοχλός Ανάπτυξης της Οικονομίας’ 27-04-2017
Πέρας Ημερίδας: 'Αμυντική Βιομηχανία-Τεχνολογία-Logistics, ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας' 28-04-2017
Εκθεση και Τεκμηρίωση της Ημερίδας: 'Αμυντική Βιομηχανία-Τεχνολογία-Logistics, ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας' 15-05-2017
Ημερίδα «ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» ' 30-05-2014
Ημερίδα: «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ» 28-11-2014
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: «Η ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ» 24-05-2013
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων
Τίτλος Ημερομηνία
----- -----
Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων
Τίτλος Ημερομηνία
Η Ημερίδα της Χρονιάς: ‘Αμυντική Βιομηχανία - Τεχνολογία - Logistics, ως μοχλός Ανάπτυξης της Οικονομίας’ 27-04-2017
Λαμπρή Επετειακή Ημερίδα του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων 20-05-2015