Α ν τ α μ ώ μ α τ α

Posted in Ομιλίες

Στις 22 Νοεμβρίου 2014, Σάββατο μεσημέρι, στη Λέσχη Αξκών στο Τατόϊ, έγινε συνάντηση συμμαθητών της 39ης Σειράς Σ.Ι. και της 15ης Σειράς ΣΜΑ. Συμμετοχή περιορισμένη, καιρικές συνθήκες άριστες, άριστο και το κλίμα επικοινωνίας.

Το μέλος της οργανωτικής επιτροπής, Γρηγ. Δ. Νούσιας, για τη διασκέδαση της αμηχανίας των πρώτων στιγμών και μέχρι να ετοιμαστούν οι πλουσιότατοι ψαρο-μεζέδες, με κόστος επτάμισυ Ευρώ ανά άτομο, προσέφερε την παρακάτω πλατφόρμα συζητήσεως.

Διαβάστε ΕΔΩ! τη συνέχεια.