Αγαπητοί (ες) Φίλοι (ες)

Η Νέα Ιστοσελίδα www.abc10.gr αναφέρεται σε όλες τις ηλικίες, αλλά ο στόχος είναι, ιδιαίτερα οι νέοι(ες).
Ο σκοπός, όπως γνωρίζετε, είναι: Η αδέσμευτη, αξιόπιστη και επιλεκτική συλλογή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση, διάδοση, προβολή και άρθρωση λόγου, καθώς και η παράθεση εργαλείων/ μέσων/ κέντρων/ βιβλιοθηκών, για την ενημέρωση, επιμόρφωση και πληροφόρηση των φίλων και αναγνωστών της: σε τομείς και πεδία, όπως:
Στρατηγική, Πολιτική, Πολιτισμός, Παιδεία, Ιστορία, Θρησκεία, Άμυνα και Ασφάλεια, Οικονομία, Κοινωνία, Ενέργεια, Τεχνολογία, Επιστήμες, Περιβάλλον, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Διεθνείς Σχέσεις και Εξελίξεις, Γεωπολιτική, Επιμορφωτικές Δράσεις …

Η Ιστοσελίδα www.abc10.gr είναι μια ζωντανή και δυναμική Ιστοσελίδα, η οποία θα εξελίσσεται αδιάκοπα για να αντανακλά και ικανοποιεί τις ανάγκες των φίλων και αναγνωστών της. Αυτός είναι ό σκοπός του Μενού Αλλα-Διάφορα! …

Αναστάσιος Μπασαράς