100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α'

Posted in Ιστορία

Γεώργιος Α΄ βασιλεύς των Ελλήνων
(1845-1863-1913)
Κακούργοι χείρες παραφρόνων εδολοφόνησαν σήμερον εν Θεσσαλονίκη τον Βασιλέα, βυθίσασαι εις βαθύτατον πένθος ολόκληρον το Έθνος εν ημέραις αγαλλιάσεως δια την πλήρωσιν των πανελληνίων πόθων. Η δολοφονική επίθεσις εγένετο περί ώραν 5ην μ.μ. της σήμερον εν περιπάτω δια περιστρόφου. Η Α. Μ. εξέπνευσε μετά ημισείαν ώραν. Το υπουργικόν συμβούλιον έσπευσε να ανακοινώση αυθωρεί το οδυνηρόν άγγελμα εις την Α.Μ. τον νέον Βασιλέα Κωνσταντίνον. Εν Αθήναις τη 5η Μαρτίου 1913.
Με αυτά τα λίγα λόγια η κυβέρνηση πληροφορούσε τον ελληνικό λαό για την δολοφονία του βασιλέως Γεωργίου.

Διαβάστε ΕΔΩ! ολόκληρο το κείμενο.

4η Αυγούστου 1936

Posted in Ιστορία

4η Αυγούστου 1936

Παρά τη συμπλήρωση των 80 ετών από την ημέρα της εγκαθίδρυσης της δικτατορικής διακυβέρνησης από τον Ιωάννη Μεταξά και τα τραγικά και συνάμα ηρωικά γεγονότα που μεσολάβησαν, η περίοδος αυτή της ιστορίας μας εξακολουθεί να παραμένει αμφιλεγόμενη και οι απόψεις συγκρουσιακές και ενίοτε έντονα πολιτικά υποκινούμενες.

Η Αλωση της Πόλης

Posted in Ιστορία

1. Εισαγωγή
Από την 29η Μαίου του 1453 , την αποφράδα εκείνη μέρα , πάνε 563 χρόνια που το θλιβερό μήνυμα «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ», διαδόθηκε από στόμα σε στόμα μεταξύ των λιγοστών εναπομεινάντων, αποκαμωμένων μαχητών και κατοίκων της πόλης των πόλεων, της Βασιλεύουσας.
«ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ»